mặt bằng tầng 1 biệt thự 2 tầng hiện đại 150m2

mặt bằng tầng 1 biệt thự 2 tầng hiện đại 150m2
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

công năng tầng 1 biệt thự 2 tầng hiện đại 150m2

bản vẽ mặt bằng tầng 1 biệt thự 2 tầng hiện đại 150m2

Mẫu thiết kế liên quan

công năng tầng 1 biệt thự 2 tầng hiện đại 150m2