mặt bằng tầng 2 nhà 2 tầng chữ l 110m2

mặt bằng tầng 2 nhà 2 tầng chữ l 110m2
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

bản vẽ mặt bằng tầng 2 nhà 2 tầng chữ l 110m2

chi tiết mặt bằng tầng 2 nhà 2 tầng chữ l 110m2

Mẫu thiết kế liên quan

bản vẽ mặt bằng tầng 2 nhà 2 tầng chữ l 110m2