mặt bằng tầng 1 nhà 2 tầng mái thái 100m2

mặt bằng tầng 1 nhà 2 tầng mái thái 100m2
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

công năng tầng 1 nhà 2 tầng mái thái 100m2

bố trí tầng 1 nhà 2 tầng mái thái 100m2

Mẫu thiết kế liên quan

công năng tầng 1 nhà 2 tầng mái thái 100m2