Cách trang trí gầm cầu thang

Cách trang trí gầm cầu thang
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

Tiểu cảnh cầu thang

Tận dụng diện tích dưới gầm cầu thang để thiết kế cảnh quan là một cách tốt để đưa thiên nhiên vào ngôi nhà của bạn

Mẫu thiết kế liên quan

Tiểu cảnh cầu thang