bố trí căn phòng bí mật dưới gầm cầu thang

bố trí căn phòng bí mật dưới gầm cầu thang
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

đặt 1 căn phòng bí mật dưới gầm cầu thang

tận dụng gầm cầu thang làm 1 phòng bí mật

Mẫu thiết kế liên quan

đặt 1 căn phòng bí mật dưới gầm cầu thang