bố trí kệ bếp dưới gầm cầu thang

bố trí kệ bếp dưới gầm cầu thang
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

đặt kệ bếp dưới gầm cầu thang

tận dụng gầm cầu thang làm kệ bếp

Mẫu thiết kế liên quan

đặt kệ bếp dưới gầm cầu thang