đặt hầm rượu dưới gầm cầu thang

đặt hầm rượu dưới gầm cầu thang
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

bố trí hầm rượu dưới gầm cầu thang

tận dụng gầm cầu thang làm hầm rượu

Mẫu thiết kế liên quan

bố trí hầm rượu dưới gầm cầu thang