góc làm việc dưới gầm cầu thang

góc làm việc dưới gầm cầu thang
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

tận dụng gầm cầu thang làm nơi làm việc

bố trí bàn làm việc dưới gầm cầu thang

Mẫu thiết kế liên quan

tận dụng gầm cầu thang làm nơi làm việc