hình ảnh góc làm việc dưới gầm cầu thang

hình ảnh góc làm việc dưới gầm cầu thang
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

tận dụng gầm cầu thang làm nơi làm việc

góc làm việc dưới gầm cầu thang

Mẫu thiết kế liên quan

tận dụng gầm cầu thang làm nơi làm việc