nơi thư giãn dưới gầm cầu thang

nơi thư giãn dưới gầm cầu thang
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

làm nơi thu giãn dưới gầm cầu thang

đặt chiếc ghế dài làm nơi thư giãn dưới gầm cầu thang

Mẫu thiết kế liên quan

làm nơi thu giãn dưới gầm cầu thang