Hợp đồng thiết kế thi công nội thất 2024

24/12/2023
Để xây dựng được một ngôi nhà mơ ước, bạn đang rất phân vân và chọn lựa thật kỹ lưỡng một kiến trúc sư thích hợp và một nhà thầu có năng lực, xứng đáng để bạn có thể trao trọn niềm tin? Điều này cần phải có ảnh hưởng bởi sự giao kèo giữa hai bên mới có thể chắc chắn cam kết được. Đó chính là hợp đồng thiết kế nội thất. Vậy hợp đồng thiết kế nội thất gồm những gì và được thực hiện như thế nào?

hợp đồng thiết kế nội thất

Hợp đồng thiết kế nội thất có tầm quan trọng như thế nào? Ảnh hưởng của hợp đồng thiết kế nội thất ra sao. Ngôi nhà của bạn đã hoàn thiện và bạn muốn thi công nội thất nhưng không biết nên chọn đơn vị nào? Liệu đơn vị đó có uy tín hay không?.

Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NỘI THẤT

Số: …/…/HĐTK ​

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực ngày 01/01/2017.

Căn cứ Luật thương mại năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006.

Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….. tại ……………………….. , chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

Bên giao (Bên A):

CMND số:………………… cấp ngày:…/…/…..tại ……………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………….

Bên nhận (Bên B): CÔNG TY KIẾN TRÚC AN NHIÊN

MST: …………………..

Đại diện: Ông/bà ………………………….. Chức vụ : ………………

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………….

Hai bên thống nhất ký hợp đồng thiết kế nội thất với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc hợp đồng:

Bên A giao cho Bên B thiết kế nội thất căn nhà tại địa chỉ:……………………….. với diện tích thiết kế là:…..m². với với đơn giá là ……….. đ/m²  và nội dung công việc như sau:

Nội dung công việc: Bên B sẽ thực hiện các việc sau đây

Khảo sát hiện trạng.

Thiết kế bản vẽ phối cảnh 3 chiều.

Thiết kế mặt bằng bố trí nội thất.

Thiết kế chi tiết trần, tường, sàn.

Cung cấp hồ sơ chi tiết nội thất (kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, qui cách kỹ thuật).

Thiết kế chi tiết hệ thống điện, nước, mạng (nếu có).

Thiết kế sân vườn, tiểu cảnh (nếu có).

Tổ chức thi công và giám sát (nếu bên A yêu cầu).

Đi mua vật liêu cùng bên A theo đúng thiết kế ( nếu bên A yêu cầu).

Hồ sơ thiết kế và Phương thức bàn giao:

Hồ sơ thiết kế nội thất chi tiết gồm:

Các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt.

Phối cảnh tổng thể công trình.

Các chi tiết kiến trúc phục vụ thi công.

Hồ sơ kỹ thuật đầy đủ gồm:

Bảng mô tả chi tiết thi công (kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, qui cách kỹ thuật); mã số sơn tường

Các hồ sơ kỹ thuật chi tiết liên quan (điện, nước…).

Phương án được bên A lựa chọn sẽ được in ra với đầy đủ hồ sơ thiết kế nội thất chi tiết và hồ sơ kỹ thuật khi bên B bàn giao cho bên A khi hai bên ký thanh lý hợp đồng.

Điều 2: Tiến độ thực hiện hợp đồng:

Bên B sẽ triển khai công việc cho Bên A theo từng giai đoạn:

Giai đoạn 1: Hồ sơ phác thảo ý tưởng bao gồm:

Các mặt bằng bố trí.

Thuyết minh ý tưởng.

Ảnh minh hoạ.

Các mặt bằng bố trí nội thất.

Các mặt đứng.

Phối cảnh nội thất các phòng.

Thời gian: Muộn nhất là ngày :

Giai đoạn 2: Hồ sơ thiết kế (Bao gồm hồ sơ nội thất và Hồ sơ kỹ thuật) bao gồm:

Các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt.
Phối cảnh tổng thể công trình.
Các chi tiết kiến trúc phục vụ thi công.
Bảng mô tả vật liệu thi công.
Các hồ sơ kỹ thuật chi tiết liên quan (điện, nước…).
Thời gian: Muộn nhất là ngày :

Điều 3: Trị giá hợp đồng:

Đơn giá gói thiết kế: ………………. VNĐ.
Diện tích thiết kế: ………m²
Tổng giá trị hợp đồng : …………………………… VNĐ.
Bằng chữ: …………………………………………………………………… đồng chẵn.

Điều 4: Phương thức thanh toán: (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Bên A thanh toán cho bên B: …% giá trị hợp đồng khi hợp đồng được ký.

Bên A thanh toán cho bên B: …% giá trị hợp đồng khi bên B hoàn tất giai đoạn 1 (Thiết kế sơ bộ).

Bên A thanh toán cho bên B: …% giá trị hợp đồng còn lại khi bên B bàn giao bản thiết kế có đầy đủ kích thước theo phương án mà bên A đã chọn.

Điều 5: Bất khả kháng.

Bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được khả năng cho phép và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết.

Các bên cùng thống nhất các sự kiện về thiên tai, bão, lũ lụt, động đất, hỏa hoạn, thảm họa tự nhiên; chiến tranh, khủng bố, rối loạn công cộng, đình công, ách tắc và tê liệt giao thông; các sự kiện khác nằm ngoài sự kiểm soát của một Bên (trừ trường hợp mất khả năng thanh toán hay tình trạng suy giảm tài chính của một Bên); hay sự thay đổi của luật pháp hoặc mệnh lệnh hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngăn cấm hoặc hạn chế không xuất phát từ hành vi có lỗi của Bên đó là những sự kiện bất khả kháng.

Trong trường hợp bên vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng này do sự kiện bất khả kháng thì không chịu trách nhiệm dân sự trước bên kia.

Khi sự kiện bất khả kháng xảy ra thì bên bị ảnh hưởng trong việc thực hiện nghĩa vụ phải thông báo ngay cho bên kia để tìm biện pháp khắc phục, hạn chế thiệt hại.

Trường hợp sự kiện bất khả kháng xảy ra dẫn đến Hợp đồng không thể thực hiện được thì hai bên sẽ cố gắng thảo luận tìm hướng giải quyết trước khi thực hiện thanh lý Hợp đồng.

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện Hợp đồng sẽ kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng cộng thêm 30 (ba mươi) ngày để khắc phục thiệt hại do bất khả kháng.

Điều 6: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp .

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện cam kết nêu trong văn bản này được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

Điều 7: Tạm dừng và hủy bỏ hợp đồng.

7.1  Tạm dừng hợp đồng:

Do lỗi của Bên A hoặc Bên B gây ra.

Do những điều kiện bất khả kháng gây ra: Do các hiện tượng tự nhiên mà hai bên không thể kiểm soát được. Khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra hai bên phải thông báo kịp thời cho nhau.

Các trường hợp do sự thoả thuận của hai bên.

Thời gian và mức đền bù tạm dừng hợp đồng do hai bên thoả thuận, khắc phục

7.2  Huỷ bỏ hợp đồng:

Một bên có quyền huỷ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm các điều khoản trong hợp đồng.

Huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo cho bên kia biết.

Khi hợp đồng bị huỷ bỏ thì hợp đồng sẽ không có hiệu lực từ khi huỷ bỏ.

Điều 8: Quyền hạn và nghĩa vụ của các bên .

8.1  Quyền và nghĩa vụ của bên A.

Bên A cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ pháp lý, chỉ dẫn khu vực mặt bằng liên quan đến việc thực hiện công việc trong hợp đồng của bên B

Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thiết kế, phê duyệt và thi công xây dựng công trình.

Nghiệm thu, thanh toán khối lượng thực hiện cho bên B theo đúng tiến độ đã cam kết trong hợp đồng.

Bên A cử: Ông (Bà)………………………………..làm chủ nhiệm công trình để phối hợp giám sát bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng.

8.2  Quyền và nghĩa vụ của bên B.

Thực hiện các nội dung trong hợp đồng, đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật theo quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo tiến độ hợp đồng.

Chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ thiết kế của đơn vị mình

Không tiết lộ thông tin, tài liệu có liên quan đến việc thiết kế, xây dựng do mình đảm nhận khi chưa được phép của bên A hoặc người có thẩm quyền.

Phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị thi công thực hiện bản vẽ thiết kế đã phê duyệt

Xem xét và giải quyết kịp thời đề nghị của chủ đầu tư về những bất hợp lý trong thiết kế.

Phối hợp với bên A tham gia nghiệm thu các công việc đã thực hiện. Ký biên bản nghiệm thu, hồ sơ hoàn công.

Đảm bảo thực hiện việc giám sát tác giả tại công trường vào những thời điểm cần thiết.

Thực hiện các phần việc sửa lỗi nếu các lỗi này thuộc trách nhiệm thiết kế của bên B. Tuy nhiên, hết thời gian 3 tháng kể từ ngày bàn giao hồ sơ thiết kế cuối cùng, bên B sẽ không có trách nhiệm về các lỗi trên.

Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Khi kết thúc mỗi giai đoạn thiết kế, hai bên sẽ có một buổi làm việc để cùng xem xét các bản vẽ, các sửa đổi nếu có và thông qua hồ sơ. Sau mỗi cuộc họp như vậy sẽ có một danh sách các yếu tố đã được thông qua và các yếu tố cần sửa đổi, danh sách này sẽ do hai bên cùng xác nhận.

Trường hợp hai bên đã thống nhất phương án thiết kế, nếu bên A có yêu cầu sửa đổi hồ sơ thì bên A phải chịu chi phí phát sinh tương ứng với diện tích sửa đổi và đơn giá ghi trên hợp đồng. Thời gian tiến hành sửa đổi được hai bên thoả thuận và tính vào thời gian hợp đồng.

Bên B cử ông(bà)……………… Chức vụ: Chủ trì thiết kế, Điện thoại: ……………. chịu trách nhiệm liên hệ với bên A khi có yêu cầu.

Điều 9: Điều khỏan chung

Thời hạn hiệu lực hợp đồng: Được tính hiệu lực từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực khi hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng. Bên vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Trong quá trình thực hiện, nếu xảy ra tranh chấp hai bên sẽ chủ động thương lượng giải quyết.

Trong qúa trình thực hiện hợp đồng nếu có sự thay đổi về giá cả thì phải làm thanh quyết toán bổ sung theo giá mới tại thời điểm thực hiện.

Hợp đồng này, và các tài liệu liên quan phải được các bên quản lý, bảo mật theo quy định hiện hành của Nhà nước. Bên nào vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên B phải cung cấp cho bên A toàn bộ các tài liệu cần thiết để thực hiện các dự án đã được hai bên nhất trí. Tuy nhiên, bên B sẽ giữ bản quyền tác giả đối với tất cả các tài liệu đã cung cấp cho bên A. Bên A không có quyền sử dụng các tài liệu được cung cấp (bản vẽ, văn bản …) vào bất cứ một dự án nào khác ngoài khuôn khổ dự án này.

Hai bên thống nhất thực hiện đúng và đầy đủ nội dung các điều khoản của hợp đồng này

Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ khi thanh toán.

Đại diện bên A                                                      Đại diện bên B

Công ty kiến trúc an nhiên

Tổng hợp các mẫu thiết kế nội thất đẹp

Hợp đồng thiết kế nội thất là văn bản có giá trị pháp lý quan trọng giúp đảm bảo quyền lợi cũng như nghĩa vụ của những bên liên quan trong quá trình thiết kế công trình. Chính vì vậy, các mẫu hợp đồng thiết kế kiến trúc nói riêng và hợp đồng thiết kế nội thất nói riêng cần phải được xây dựng dựa trên cơ sở am hiểu về luật pháp cũng như tính chất, đặc thù công việc. Hơn thế nữa, đây cũng là một trong những phương pháp để các công ty tư vấn thiết kế và thiết kế nội thất có thể thể hiện được sự chuyên nghiệp, uy tín của mình đối với khách hàng.

Hợp đồng thiết kế thi công nội thất là một văn bản hợp đồng dân sự được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Hợp đồng này thường được sử dụng để kí kết giữa những hộ gia đình hoặc chủ công trình với công ty tư vấn, thiết kế nội thất nhằm mục đích chính là thay đổi hoặc xác lập, chấm dứt nghĩa vụ, quyền lợi pháp lý đối với các bên liên quan trong vấn đề thi công công trình. 

Tầm quan trọng của hợp đồng thiết kế nội thất

Bản hợp đồng thiết kế tạo sự rằng buộc, trách nhiệm và nghĩa vụ của 2 bên để tạo dựng lòng tin và đảm bảo sự thành công của công trình diễn ra đúng kế hoạch đã được thống nhất. Chính vì vậy, tất cả các công trình thiết kế nội thất dù lớn hay nhỏ đều cần phải tiến hành ký kết văn bản này. Mỗi đơn vị công ty thiết kế nội thất sẽ có một mẫu hợp đòng dựa theo quy chuẩn chung và nguyên tắc làm việc riêng của từng công ty. Các nguyên tắc cơ bản được thực nhắc tới :

- Bình đẳng và tự nguyện, không trái quy định pháp luật, đạo đức xã hội

- Đối với các công trình thiết kế nội thất với quy mô lớn, có tổ chức đấu thầu thì giá ký kết hợp đồng tuyệt đối không được phép vượt quá so với giá trúng thầu theo quy định.

Nội dung quan trọng khi ký kết hợp đồng cần biết để đảm bảo quyền lợi

- Những công trình thiết kế nội thất có quy mô nhỏ thì nguyên tắc thực hiện có thể sẽ được ghi ngay trong hợp đồng. Tuy nhiên, đối với những hợp đồng thiết kế nội thất quy mô lớn cần phải được lập bằng các văn bản đính kèm với hợp đồng.

- Những bên liên quan cần phải thống nhất về chất lượng, tiến độ thi công giúp đảm bảo tốt nhất, hiệu quả nhất đối với công trình.

- Một hợp đồng có giá trị pháp lý cần phải có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan. Đồng thời, người đại diện ký văn bản hợp đồng cần phải có trách nhiệm theo quyết định của mình.

Thứ nhất: Hợp đồng thiết kế nội thất thể hiện tính pháp lý

Hợp đồng thiết kế kiến trúc, hợp đồng thiết kế nội thất không đơn giản là văn bản nhằm ký kết sự hợp tác giữa các bên mà còn mang đến ý nghĩa và giá trị vô cùng quan trọng trong việc ràng buộc, đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của chủ đầu tư, đơn vị thi công. Khi đó, tất cả những nội dung, điều khoản đều sẽ được ghi chi tiết và đầy đủ chi tiết nhất trong văn bản.

Thứ hai: Đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc trong hợp đồng thi công nội thất

- Các bên tham gia hợp đồng cần phải thực hiện theo đúng quy định, nội dung về phạm vi thực hiện, thời gian bắt đầu và hoàn thành bản vẽ thiết kế, số lượng nội thất và yêu cầu về chất lượng, chủng loại…cùng những thỏa thuận có liên quan khác.

- Các hợp đồng thiết kế nội thất cần phải được thực hiện dựa trên tinh thần thượng tôn, tôn trọng pháp luật, không xâm hại lợi ích của cộng đồng và đất nước.

- Tất cả các nội dung của hợp đồng cần phải được thực hiện dựa trên tính trung thực, những bên liên quan cần phải thực hiện rõ sự thiện chí, hợp tác và hỗ trợ nhau trong quá trình thi công sao cho mang đến hiệu quả tốt nhất.

Thứ ba: Hợp đồng thiết kế nội thất chính là cơ sở quan trong quá trình thực hiện

Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng, giữa chủ đầu tư và công ty kiến trúc xuất hiện những tranh chấp và không thể đi đến sự thống nhất thì cần phải có sự can thiệp của những cơ quan chức năng. Khi đó, văn bản hợp đồng sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để làm bằng chứng để giải quyết những tranh chấp. Từ đó, các đơn vị sẽ đảm bảo hiệu quả công việc cũng như quyền dân chủ và công bằng xã hội.

Thứ tư: Hợp đồng giúp bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp

Một trong các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chính là sự rằng buộc chặt chẽ về kinh tế. Khi đó, doanh nghiệp sẽ được bảo vệ quyền lợi của mình trong hợp đồng kinh tế. Khi đó, doanh nghiệp sẽ đảm bảo được lợi ích hợp pháp tuyệt đối.

Kiểm tra kỹ nội dung hợp đồng tránh xảy ra xung đột 

Bước 1: Thông tin đại diện của chủ đầu tư và công ty thiết kế nội thất

- Họ và tên của người đại diện

- Ngày tháng năm sinh và giới tính

- Số chứng minh thư nhân dân, ghi rõ thông tin về ngày cấp, nơi cấp

- Địa chỉ cụ thể người đại diện

- Số điện thoại để liên hệ

Bước 2: Nội dung thiết kế

- Nêu rõ loại hình thiết kế nội thất là gì, chẳng hạn như thiết kế nội thất nhà ở, thiết kế nội thất khách sạn

- Nêu rõ tình trạng mặt bằng của công trình

- Bản vẽ phối cảnh 3D, mặt bằng bố trí nội thất

- Công bố những số liệu cụ thể liên quan cũng như các vật dụng nội thất về số lượng, chất liệu màu sắc, kiểu dáng…

- Chi tiết bẻ vẽ tại tường nhà, trần nhà, sàn nhà cùng hệ thống điện nước, mạng Internet…

Bước 3: Về thời gian thiết kế bản vẽ nội thất trong hợp đồng

Hai bên cần thỏa thuận cụ thể và đưa ra mức hạn định về thời gian bắt đầu và kết thúc hợp đồng, Đồng thời, cần phải ghi rõ những yếu tố, điều kiện chi phí đến sự thay đổi của thời hạn hợp đồng.

Bước 4: Giá trị của hợp đồng kèm theo hình thức thanh toán

Trong hợp đồng cần phải ghi rõ tổng số tiền mà nhà đầu tư cần phải bỏ ra để thuê công ty thiết kế nội thất.

Bước 5: Nghĩa vụ của hai bên

Bên cạnh những quyền lợi, cả hai bên cần phải được ghi rõ trách nhiệm của mình trong vấn đề thiết kế công trình để đảm bảo sự thành công của dự án.

Bước 6: Thời gian thực hiện hợp đồng và giá trị chữ ký của đại diện mỗi bên

Các bên cần phải thỏa thuận rõ về mức thời gian hiệu lực có trong hợp đồng. Sau đó, cam kết và ký phía dưới hợp đồng để giúp đảm bảo tính pháp lý cơ bản nhất cho văn bản này.

Trên đây là những thông tin có liên quan đến mẫu hợp đồng thiết kế nội thất, hợp đồng thiết kế kiến trúc. Hy vọng sẽ mang đến những thông tin hữu ích nhất dành cho quý vị và các bạn.

Mẫu hợp đồng thi công nội thất


Các tin bài khác