Có Được Xây Dựng Nhà Xưởng Trên Đất Ở Không?

04/12/2019
Nhiều người rất thắc mắc là có được phép xây dựng nhà xưởng trên đất ở không? Khi xây dựng có phải làm thủ tục chuyển đổi đất gì không?... Và rất nhiều câu hỏi khác, để giải đáp về những thắc mắc về việc xây nhà xưởng trên đất ở mời các bạn đọc ngay bài viết dưới đây.

xây nhà xưởng trên đất ở

Ngày nay khi xã hội phát triển thì nhu cầu kinh doanh, buôn bán, sản xuất của người dân cũng tăng cao vì vậy mà nhiều người muốn xây dựng nhà xưởng trên đất ở nhà mình nhưng không biết có cần phải xin cấp phép hay xin chuyển đổi gì không? Để làm rõ điều đó mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về luật sử dụng đất đai xem có được xây nhà xưởng trên đất ở không?

Có được xây dựng nhà xưởng trên đất ở không?

Theo căn cứ vào Điều 57 Luật đất đai 2013 có quy định về chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Theo như trên thì với diện tích đất ở mà bạn đã được chính quyền công nhận quyền sử dụng đất khi muốn chuyển mục đích để xây dựng nhà xưởng hay văn phòng thì bạn không cần phải  làm hồ sơ thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định trên.

Tuy nhiên khi mà bạn sử dụng đất vào mục đích thương mại và dịch vụ thì bạn phải đảm bảo theo đúng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 153 Luật đất đai 2013:

Điều 153. Đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

2. Việc sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định về bảo vệ môi trường.

Căn cứ vào Điểm d) Khoản 1 Điều Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về đăng kí chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

d) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

Khi bạn có quyền sở hữu đất ở thì bạn không phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tuy nhiên bạn phải thực hiện thủ tục đăng kí biến động đất đai theo quy định tại Khoản 1 Điều Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

Và để có thể xây dựng được nhà xưởng trên đất ở thì bạn cần phải xin cấp phép xây dựng theo quy định tại Luật xây dựng năm 2014.

Căn cứ vào Điều 91 Luật xây dựng có quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với những công trình trong đô thị như sau:

Điều 91. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị

1. Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

3. Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

4. Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này.

5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định tại các điều 95, 96 và 97 của Luật này.

Kết luận: bạn có thể xây dựng nhà xưởng trên đất ở nếu bạn đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 91 Luật xây dựng 2014. Và bên cạnh đó, công trình của bạn phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt; thiết kế xây dựng công trình phải được phê duyệt đảm bảo đủ điều kiện an toàn.

có được xây dựng nhà xưởng trên đất ở không


Các tin bài khác