Mặt bằng nhà cấp 4 hình chữ u diện tích 24x20m

Mặt bằng nhà cấp 4 hình chữ u diện tích 24x20m
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

Bản vẽ mặt bằng nhà cấp 4 chữ U 480m2

Cách bố trí mặt bằng nhà cấp 4 chữ U khoa học.

Mẫu thiết kế liên quan

Bản vẽ mặt bằng nhà cấp 4 chữ U 480m2