Không gian phòng khách nhà phố

Không gian phòng khách nhà phố
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

Phương án thiết kế nội thất phòng khách

Chia sẻ cách bố trí nội thất phòng khách cho căn nhà phố 2 tàng 2 mặt tiền 111m2

Mẫu thiết kế liên quan

Phương án thiết kế nội thất phòng khách