mẫu nhà ống 3 tầng 1 tum đẹp 48m2

mẫu nhà ống 3 tầng 1 tum đẹp 48m2
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

phối cảnh nhà ống 3 tầng 1 tum 48m2

bản vẽ nhà ống 3 tầng 1 tum 48m2

Mẫu thiết kế liên quan

phối cảnh nhà ống 3 tầng 1 tum 48m2