Cách bố trí công năng tầng 1 hợp lý

Cách bố trí công năng tầng 1 hợp lý
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

Mẫu thiết kế liên quan