Thiết kế nhà phố kết hợp kinh doanh

Thiết kế nhà phố kết hợp kinh doanh
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

Thiết kế nhà phố 3 tầng kết hợp kinh doanh 64m2

Hình ảnh mẫu nhà phố 3 tầng kết hợp kinh dianh 64m2

Mẫu thiết kế liên quan

Thiết kế nhà phố 3 tầng kết hợp kinh doanh 64m2