thiết kế tầng 1 sử dụng để kinh doanh thời trang

thiết kế tầng 1 sử dụng để kinh doanh thời trang
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

Tầng 1 kết hợp kinh doanh

Thiết kế tầng 1 căn nhà phố 3 tầng hiện đại kết hợp kinh doanh

Mẫu thiết kế liên quan

Tầng 1 kết hợp kinh doanh