mặt bằng tầng 2 nhà phố mái thái 3 tầng 80m2

mặt bằng tầng 2 nhà phố mái thái 3 tầng 80m2
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

bố trí mặt bằng lầu 1 nhà phố mái thái 3 tầng 80m2

hình ảnh tầng 2 nhà phố mái thái 3 tầng 80m2

Mẫu thiết kế liên quan

bố trí mặt bằng lầu 1 nhà phố mái thái 3 tầng 80m2