mặt đứng nhà phố 3 tầng mái thái mặt tiền 7m

mặt đứng nhà phố 3 tầng mái thái mặt tiền 7m
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

bản vẽ mặt đứng nhà phố 3 tầng mái thái mặt tiền 7m

chi tiết mặt đứng nhà phố 3 tầng mái thái mặt tiền 7m

Mẫu thiết kế liên quan

bản vẽ mặt đứng nhà phố 3 tầng mái thái mặt tiền 7m