mặt bằng công năng tầng 2 của nhà phố 4x13m 4 tầng hiện đại

mặt bằng công năng tầng 2 của nhà phố 4x13m 4 tầng hiện đại
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

bố trí công năng tầng 2 nhà phố 4 tầng 4x13m

bản vẽ mặt bằng tầng 2 nhà phố 4 tầng 4x13m

Mẫu thiết kế liên quan

bố trí công năng tầng 2 nhà phố 4 tầng 4x13m