nha-pho-4-tang-4x13m-mat-bang-tang-1

nha-pho-4-tang-4x13m-mat-bang-tang-1
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

chi tiết nhà phố 4 tầng 4x13m

bố trí tầng 1 nhà phố 4 tầng 4x13m

Mẫu thiết kế liên quan

chi tiết nhà phố 4 tầng 4x13m