nhà phố 4 tầng 4x13m

nhà phố 4 tầng 4x13m
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

bản vẽ nhà phố 4 tầng 4x13m

mẫu nhà phố 4 tầng 4x13m

Mẫu thiết kế liên quan

bản vẽ nhà phố 4 tầng 4x13m