bản vẽ chi tiết mặt bằng công năng tầng 3 mẫu nh

bản vẽ chi tiết mặt bằng công năng tầng 3 mẫu nh
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

bố trí tầng 3 nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2

sắp xếp tầng 3 nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2

Mẫu thiết kế liên quan

bố trí tầng 3 nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2