bản vẽ mặt bằng tầng 1 nhà phố 4.5 tầng rộng 5m

bản vẽ mặt bằng tầng 1 nhà phố 4.5 tầng rộng 5m
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

mặt bằng tầng 1 nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2

bố trí tầng 1 nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2

Mẫu thiết kế liên quan

mặt bằng tầng 1 nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2