cách bố trí công năng tầng 2 mẫu nhà phố hiện đ

cách bố trí công năng tầng 2 mẫu nhà phố hiện đ
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

sắp xếp tầng 2 nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2

bản vẽ tầng 2 nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2

Mẫu thiết kế liên quan

sắp xếp tầng 2 nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2