cách bố trí công năng tầng tum nhà 5x10m phong cách hi

cách bố trí công năng tầng tum nhà 5x10m phong cách hi
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

mặt bằng tầng tum nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2

bản vẽ tầng tum nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2

Mẫu thiết kế liên quan

mặt bằng tầng tum nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2