hình ảnh bản vẽ mặt bằng công năng tầng 4 mẫu n

hình ảnh bản vẽ mặt bằng công năng tầng 4 mẫu n
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

bản vẽ tầng 4 nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2

mặt bằng tầng 4 nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2

Mẫu thiết kế liên quan

bản vẽ tầng 4 nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2