hình ảnh phối cảnh ban đêm nhà phố 5x10m 4 tầng 1

hình ảnh phối cảnh ban đêm nhà phố 5x10m 4 tầng 1
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

phối cảnh về đêm nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2

nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2 về đêm

Mẫu thiết kế liên quan

phối cảnh về đêm nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2