mặt tiền nhà phố 4 tầng 1 tum 5x10m

mặt tiền nhà phố 4 tầng 1 tum 5x10m
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

phối cảnh mặt tiền nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2

hình ảnh mặt tiền nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2

Mẫu thiết kế liên quan

phối cảnh mặt tiền nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2