nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2

nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

mẫu nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2

phối cảnh nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2

Mẫu thiết kế liên quan

mẫu nhà phố 4 tầng kết hợp kinh doanh 50m2