hình ảnh từ trên nhìn xuống của mẫu nhà phố 5 tầng 60m2

hình ảnh từ trên nhìn xuống của mẫu nhà phố 5 tầng 60m2
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

góc nhìn từ trên cao xuống nhà phố 5 tầng 60m2 có gara ô tô

hình ảnh tổng thể nhà phố 5 tầng 60m2 có gara ô tô

Mẫu thiết kế liên quan

góc nhìn từ trên cao xuống nhà phố 5 tầng 60m2 có gara ô tô