bản vẽ mặt bằng tầng 1 mẫu nhà phố 6 tầng rộng 4.2m dài 10m

bản vẽ mặt bằng tầng 1 mẫu nhà phố 6 tầng rộng 4.2m dài 10m
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

công năng tầng 1 nhà phố 6 tầng cho thuê 70m2

bố trí tầng 1 nhà phố 6 tầng cho thuê 70m2

Mẫu thiết kế liên quan

công năng tầng 1 nhà phố 6 tầng cho thuê 70m2

bản vẽ mặt bằng tầng 1 mẫu nhà phố 6 tầng rộng 4.2m dài 10m - Tư Vấn Nhà Đẹpbản vẽ mặt bằng tầng 1 mẫu nhà phố 6 tầng rộng 4.2m dài 10m - Tư Vấn Nhà Đẹp

bản vẽ mặt bằng tầng 1 mẫu nhà phố 6 tầng rộng 4.2m dài 10m

bản vẽ mặt bằng tầng 1 mẫu nhà phố 6 tầng rộng 4.2m dài 10m
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

công năng tầng 1 nhà phố 6 tầng cho thuê 70m2

bố trí tầng 1 nhà phố 6 tầng cho thuê 70m2

Mẫu thiết kế liên quan

công năng tầng 1 nhà phố 6 tầng cho thuê 70m2