mat-bang-tang-3-6-nha-pho-6-tang-5x14m-5

mat-bang-tang-3-6-nha-pho-6-tang-5x14m-5
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

bố trí tầng 3 nhà phố 6 tầng cho thuê 70m2

công năng tầng 3 nhà phố 6 tầng cho thuê 70m2

Mẫu thiết kế liên quan

bố trí tầng 3 nhà phố 6 tầng cho thuê 70m2