Quy trình thiết kế và thi công nội thất áp dụng theo tiêu chuẩn bộ xây dựng. Những điều khoản rõ ràng, quy cách làm việc chuyên nghiệp sẽ đảm bảo thực hiện ý tưởng của gia chủ một cách chính xác nhất. Không gian sống hoàn hảo ngoài cả sự mong đợi.

Báo Giá Thiết Kế Nội Thất | Hợp Đồng Thi Công Nội Thất

Chủ đầu tư: Địa điểm:
Loại hình: THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

Thi công nội thất là một việc làm rất quan trọng để có được không gian sống như ý và tối ưu. Một căn nhà, biệt thự hay căn hộ được thiết kế không gian mở nhưng lại không có cách bài trí hợp lý, hài hòa từ màu sắc, chất liệu nội thất, không biết tận dụng hết các công năng thì tính thẩm mỹ của ngôi nhà sẽ giảm đi rất nhiều.

Sẽ tùy thuộc và từng diện tích và mục đích sử dụng của gia chủ mà Kiến Trúc An Nhiên sẽ đưa ra cho các bạn những tư duy thiết kế độc đáo, hợp lý và sáng tạo cho ngôi nhà của bạn. Nhằm đảm bảo được việc tiết kiệm chi phí mua nội thất, thẩm mỹ cao, công năng sử dụng của đồ nội thất. 

Sau đây Kiến Trúc An Nhiên sẽ báo giá thi công nội thất và giới thiệu quy trình thiết kế thi công nội thất đế các bạn tham khảo và tìm được cho mình câu trả lời nhé.

Mẫu hợp đồng thi công nội thất chung cư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực ngày 01/01/2017.

Căn cứ Luật thương mại năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006.

Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….. tại ……………………….. , chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

Bên A: Chủ đầu tư (hoặc đại diện của Chủ đầu tư)

Họ và tên: ………………………………………………. Năm sinh: …………..

CMND số:………………… cấp ngày:…/…/…..tại ……………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………….

Bên B: Đơn vị thi công nội thất

Tên tổ chức:………………………………………………………………..

MST: …………………..

Đại diện: Ông/bà ………………………….. Chức vụ : ………………

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………….

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thi công nội thất tại công trình:

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

Loại công trình:………………………………………………………………

Điều 1. Nội dung và khối lượng công việc cần đề cập trong mẫu hợp đồng thi công

Bên A giao cho Bên B thầu thi công toàn bộ sản phẩm nội thất theo đúng bản vẽ kiến trúc, nội thất đã được hai bên thống nhất và ký xác nhận kèm theo hợp đồng này.

Bên B sử dụng toàn bộ vật tư, chất liệu, mã số màu theo đúng thông số kỹ thuật, chủng loại, số lượng thể hiện trong phụ lục đã được hai bên thống nhất và ký xác nhận kèm theo hợp đồng này.

Điều 2. Thời hạn thi công

2.1. Thời hạn thi công là ……… ngày, tính từ:

Ngày…….Tháng…….Năm…………..

Ngày…….Tháng…….Năm………….. Bàn giao.

2.2. Gia hạn thời gian hoàn thành

Bên B được phép gia hạn thời gian hoàn thành nếu có một trong những lý do sau đây:

Có sự thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của Chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.

Sự chậm trễ, trở ngại trên công trường do Chủ đầu tư, nhân lực của Chủ đầu tư hay các nhà thầu khác của Chủ đầu tư gây ra.

Do ảnh hưởng của các trường hợp bất khả kháng như: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lỡ đất, hoạt động núi lửa, chiến tranh, dịch bệnh.

Điều 3. Giá trị hợp đồng thi công

Tổng giá trị hợp đồng: ……………………….VNĐ

Viết bằng chữ: ……………………………………………………………………………………..đồng

Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT

Điều 4. Cách thức thanh toán hợp đồng thi công nội thất theo từng giai đoạn (tiền mặt hoặc chuyển khoản)

Khi hợp đồng được ký kết, để đảm bảo vốn sản xuất, Bên A ứng trước cho Bên B ………% kinh phí trên tổng giá trị hợp đồng

Số tiền: …………………….………………VND

Sau khi Bên B thi công 70% khối lượng công việc, Bên A thanh toán tiếp ……..% tiền trên tổng giá trị hợp đồng

Số tiền: …………………….………………VND

Bên A thanh toán …………% còn lại sau khi nghiệm thu và bàn giao toàn bộ đồ nội thất

Số tiền: …………………….………………VND

Điều 5. Trách nhiệm Bên A

Chọn người giám sát có chuyên môn và thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về nhân lực chính sẽ theo dõi số lượng và chất lượng sản phẩm trong suốt thời gian sản xuất.

Tổ chức cho bộ phận thi công của Bên B được tạm trú tại địa phương.

Chuẩn bị đầy đủ kinh phí và thanh toán đúng thời hạn cho Bên B. Nếu chậm thanh toán, Bên B được tính lãi suất Ngân hàng trên số tiền Bên A nợ.

Điều 6. Trách nhiệm Bên B

Sản xuất và thi công nội thất đúng với nội dung và khối lượng công việc quy định tại Điều 1.

Hoàn thành các hạng mục công trình đúng thời hạn hợp đồng, đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. Bên B có lỗi chậm hoàn thành công trình sẽ bị phạt 2% mỗi tuần giá trị của khối lượng bị kéo dài (trừ trường hợp do lỗi Bên A gây ra, những ngày thiên tai, mưa bão hoặc trường hợp bất khả kháng không thể thi công được).

Chịu toàn bộ chi phí và lệ phí cho các quyền về đường đi lại mà nhà thầu cần có, bao gồm lối vào công trình.

Điều 7. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng

7.1. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên A (Chủ đầu tư)

Chủ đầu tư được quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng nếu Bên B:

Không thực hiện công việc đúng tiến độ mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư.

Giao thầu phụ toàn bộ dự án hoặc chuyển nhượng hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của Chủ đầu tư.

Bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản.

7.2. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên B (Đơn vị thi công)

Bên B được quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng nếu Chủ đầu tư:

Không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng này.

Yêu cầu tạm ngừng thi công bị kéo dài quá 45 ngày.

Bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản.

Vi phạm luật Dân Sự, Thương Mại, luật Xây Dựng hiện hành hoặc yêu cầu trái với thuần phong mỹ tục mà Nhà nước không cho phép.

7.3. Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng

Ngay khi thông báo chấm dứt hợp đồng có hiệu lực, Chủ đầu tư xem xét đồng ý hoặc xác định giá trị của công trình, vật tư, vật liệu, tài liệu của Bên B và các khoản tiền phải thanh toán cho Bên B cho các công việc đã thực hiện đúng theo Hợp đồng.

Chủ đầu tư có quyền thu lại các phí tổn do hư hỏng, mất mát mà Chủ đầu tư phải chịu sau khi tính đến bất kỳ một khoản nợ nào đối với Bên B.

Điều 8. Bảo hành dự án thị công nội thất

Sau khi nhận được biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng, Bên B phải:

Thực hiện bảo hành công trình trong thời gian 12 tháng.

Trong thời gian bảo hành công trình, Bên B phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi thi công nội thất bằng chi phí của Bên B. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 7 ngày sau khi nhận

được thông báo của Chủ đầu tư về các lỗi.

Điều 9. Điều khoản chung của mẫu hợp đồng thi công nội thất

Màu sắc trong bản vẽ gần với màu thực tế khi thi công trong mức kỹ thuật in hiện đại cho phép.

Hàng đã đặt thi công không được phép trả lại.

Công trình chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi hai bên cùng ký vào biên bản nghiệm thu.

Hợp đồng này có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo đúng qui định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tăng hoặc giảm thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết, khi cần sẽ lập phụ lục hợp đồng hoặc biên bản bổ sung hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.
         

 

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

Nguồn được soạn bởi : Luật Đương Gia

Các lưu ý khi ký hợp đồng thiết kế và thi công nội thất

Trong giai đoạn đàm phán để đi đến ký kết hợp đồng khách hàng cần chuẩn vị các giấy tờ pháp lý liên quan đến căn nhà như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, bản vẽ thiết kế xây dựng để bên thi công có cái nhìn tổng quan về căn nhà của khách hàng đồng thời có những tư vấn phù hợp cho khách hàng.

Khi tiến hành ký kết hợp đồng khách hàng cần đọc kỹ tất cả các điều khoản trong hơp đồng trong trường hợp muốn bổ sung thêm ý kiến hay thắc mắc một vấn đề nào đó ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì cần đưa ý kiến ngay và nếu cần sửa đổi, bổ sung thì yêu cầu bên thi công chỉnh sửa ngay nếu được.

Quy trình thiết kế thi công nội thất -  Kiến Trúc An Nhiên

Để các bạn có thể nắm rõ hơn về các thức tiến hành việc thi công nội thất tại Kiến Trúc An Nhiên. Chúng tôi xin được giới thiệu đến các bạn quy trình thiết kế và thi công để các gia chủ nắm được khi tìm công ty kiến trúc :

•    Bước 1: Tiếp nhận thông tin

Nhân viên kinh doanh sẽ tiếp nhận những yêu cầu ban đầu của khách hàng thông qua các kênh online, điện thoại….

Tiến hành việc tư vấn sơ bộ cho khách hàng: Nhân viên sẽ tư vấn sơ bộ cho khách hàng về các thông tin ban đầu như phong cách thiết kế, bố trí không gian như thế nào để tối ưu, lựa chọn vật liệu phù hợp với mong muốn của chủ nhà…

Lên lịch hẹn cụ thể về địa điểm và thời gian để khách hàng và Kiến Trúc Sư phụ trách công trình có thể gặp mặt trực tiếp để trao đổi chi tiết hơn.

•    Bước 2: Khảo sát công trình

Như lịch hẹn với khách hàng từ trước KTS sẽ trực tiếp công trình của khách hàng để có thể tiếp nhận các thông tin và yêu cầu từ phía khách hàng như sau:

Quy trình khảo sát thực trạng công trình

    Tổng diện tích mà khách hàng cần thiết kế.
    Mục đích của việc thiết kế là gì?
    Yêu cầu về phong cách, màu sắc, chất liệu…
    Thi công trong ngân sách cho phép là bao nhiêu?
    Các yêu cầu khác.

Nhân viên thiết kế sẽ tiến hành công việc đo đạc chi tiết, chụp ảnh lại hiện trạng. Trao đổi lại với khách hàng về quy trình thiết kế và tiến độ thiết kế cho từng hạng mục. Hai bên thống nhất yêu cầu thiết kế theo phiếu yêu cầu của khách hàng của công ty chúng tôi.

- Những ý tưởng thiết kế nội thất hàng đầu được chủ đầu tư yêu thích và lựa chọn nhiều nhất trong năm qua.

•    Bước 3: Duyệt thiết kế sơ bộ - nhận báo giá ký hợp đồng – đặt cọc

Theo kết quả đã được khảo sát ở bước 2 chúng tôi sẽ tiến hành tiếp theo như sau:

    Nhân viên thiết kế sẽ lên ý tưởng thiết kế cho khách hàng dựa trên mặt bằng 2D hiện có của khách hàng, mất thời gian khoảng từ 02 – 03 ngày và điều này thì còn tùy thuộc vào khối lượng thiết kế của khách hàng.

    Nhân viên kinh doanh công ty sẽ trao đổi và làm hợp đồng thiết kế chuẩn với khách hàng dựa trên các đơn giá đã được niêm yết. Đơn giá nào có thể sẽ thay đổi dựa trên yêu cầu thiết kế của khách hàng.

Tiến hành việc gặp khách hàng lần 2 để trao đổi cụ thể về các việc sau đây:

    Phương án bố trí mặt bằng 2D sẽ được khách hàng lựa chọn.
    Ký kết hợp đồng.
    Khách hàng thanh toán tạm ứng lần 1 là 40% giá trị hợp đồng để nhận được bản phương án mặt bằng lần cuối.

•    Bước 4: Duyệt thiết kế 3D

Sau thời gian khoảng từ 03 – 05 ngày thì Kiến Trúc Sư sẽ tiến hành gửi hình ảnh minh họa thiết kế 3D cho khách hàng bao gồm:

    Chi tiết về không gian thiết kế.
    Chi tiết hình ảnh về các đồ đạc, dụng cụ ở trong không gian phòng ngủ, phòng khách…
    Chi tiết về màu sắc và sự phối màu của các vật dụng, nền, tường…ở bên trong không gian thiết kế của khách hàng.
    Chi tiết về các vật liệu sẽ được sử dụng vào các đồ đạc, chi tiết thiết kế…

Khách hàng xem bản thiết kế 3D và sau đó cùng KTS sẽ thống nhất và hoàn chỉnh lại tất cả các chi tiết ở trên.

•    Bước 5: Tiến hành sản xuất

Trong quá trình sản xuất tại xưởng của Công Ty Kiến Trúc An Nhiên nếu như khách hàng cảm thấy không yên tâm về chất lượng, kiểu dáng thiết kế. Quý khách hàng có thể đến tận xưởng sản xuất để kiểm tra bất cứ thời gian nào cho đến khi sản phẩm được sản xuất hoàn thiện.

Xưởng sản xuất nội thất

Khách hàng có thể yên tâm rằng các sản phẩm đó sẽ được sản xuất theo đúng chất lượng đã được công ty Kiến Trúc An Nhiên của chúng tôi cam kết trước đó.

•    Bước 6: Tiến hành thi công

Thực hiện việc thi công nội thất cho khách hàng như phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, các mảng tường trang trí, sàn nhà, ánh sáng, nhà vệ sinh, điện nước…Việc thi công có thể sẽ kéo dài khoảng từ tuần tuần tùy theo khối lượng công việc đã thống nhất trước đó.

Sau đây Kiến Trúc An Nhiên sẽ đưa ra cho các bạn một số các hình ảnh thi công thực tế của công ty để các bạn được sự tin tưởng hơn về dịch vụ thi công thiết kế nội thất của công ty chúng tôi.
Sản phẩm nội thất 

Kiến Trúc An Nhiên tự hào là đơn vị thi công thiết kế nội thất hoàn hảo nhất bởi chúng tôi có những kiến trúc sư có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm, sáng tạo, đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình và dịch vụ thi công thiết kế nội thất giá rẻ nhất. Các sản phẩm nội thất hiện đang được Kiến Trúc An Nhiên cung cấp cho khách hàng đó là.

•    Bước 7: Nghiệm thu – Bàn giao – Thanh lý

Sau khi việc thi công thiết kế nội thất hoàn thành khách hàng sẽ cùng với nhân viên giám sát của KTS tiến hành việc nghiệm thu công trình về khối lượng, số lượng, chất lượng của sản phẩm.

Ký kết biên bản bàn giao nghiệm thu và thanh lý hợp đồng cho khách hàng, các chế độ bảo hành từ ngày được ký biên bản nghiệm thu.

Bảng báo giá đồ nội thất thi công hoàn thiện

Báo giá thiết kế nội thất

Bảng báo giá thi công nội thất chung cư để từ đó tùy theo nhu cầu thiết kế và tài chính của mình mà bạn có cho mình sự lựa chọn hợp lý nhất. Trên đây Kiến Trúc An Nhiên đã giới thiệu toàn bộ về việc thi công nội thất chuyên nghiệp và báo giá thi công nội thất trọn gói 2019 của công ty chúng tôi. Nếu như bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một công ty thi công thiết kế nội thất chuyên nghiệp, uy tín thì hãy liên hệ với Kiến Trúc An Nhiên để được tư vấn tốt nhất.

- Mời bạn tham khảo những ý tưởng mới nhất thiết kế nội thất căn hộ 60m2 hiện đại sang trọng với chi phí thấp.
 

Mục lục


Xem hướng nhà

Năm sinh gia chủ
Hướng nhà

Xem tuổi xây dựng

Năm sinh gia chủ
Năm xây dựng